NMEA Parser

Diskuze o software, který má mnoho společného s touto značkou (MapSource, BaseCamp, POI Loader, WebUpdater a ostatní).

NMEA Parser

Odeslatod Logman » 21.06.08 6:11 (So)

Někteří uživatelé raději zaznamenávají protokol z GPS přijímače ve formátu NMEA než GPX. NMEA je "plnokrevný" standardní formát, který vypoví mnohem více informací o měřené poloze a stavu družic. Protože jsem potřeboval data z NMEA dostat do čitelnějšího formátu (CSV) a nevyhovoval mi ani všemohoucí GpsBabel napsal jsem si vlastní konverzní utilitku NMEA Parser, kterou zde dávám k dispozici. Konkrétně jsem ji používal pro QSTARZ BT-Q1200.

Co to umí? NMEA Parser konvertuje data z vybraných vět do formátu CSV (textový soubor s oddělovačem). Z CSV už není problém data zobrazit např. v aplikaci Excel.

Poznámka: uspořádané informace o větách NMEA lze najít například zde.

NMEA Parser v0.2

Obrázek

Konverze se týká všech položek těchto vět:

$GPGGA
Věta $GPGGA obsahuje informace o globální poloze: čas UTC, ve kterém byla vypočtena poloha, souřadnice polohy, identifikátor kvality přijmu, počet použitých družic pro výpočet, HDOP, geodetickou výšku včetně jednotek, výšku nad elipsoidem WGS84, čas od poslední aktualizace DGPS, identifikátor DGPS.

$GPGLL
Věta $GPGLL obsahuje údaje o aktuální geografické poloze, které jsou již obsaženy ve větě GGA.

$GPGSA
Věta $GPGSA obsahuje obsahuje informace o počtu viditelných družic a jejich geometrickém rozmístění, tj. HDOP, VDOP, PDOP.

$GPGSV
Věta $GPGSV obsahuje informace o počtu viditelných družic z aktuální polohy a dále informace o každé viditelné družici (identifikační číslo družice PRN, úhlová výška ve stupních, azimut polohy družice, odstup signálu od šumu v dB). Věta GSV může být rozdělena do několika separátních vět, aby nebyl překročen povolený počet znaků. Pro tyto případy věta obsahuje údaje o celkovém počtu dílčích vět včetně jejich pořadí.

$GPRMC
Věta $GPRMC obsahuje obsahuje základní informace použité při navigaci, tj. aktuální čas v UTC, aktuální souřadnice, status varování získaný z navigační zprávy, aktuální rychlost v rovině (v uzlech), kurz pohybu ve stupních, aktuální datum a magnetickou deklinaci ve stupních.

$GPVTG
Věta $GPVTG zahrnuje informace o aktuální rychlosti v rovině (uzly, km.h-1), včetně aktuálního směru pohybu.

$GPZDA
Věta $GPZDA obsahuje aktuální čas v UTC, den, měsíc a rok, případně hodnotu vyjadřující časové pásmo dané lokality.

$GPSMSG
Věta $GPSMSG není standardní větou protokolu NMEA a generuje ji GPS přijímač QSTARZ BT-Q1200 pro potřeby software, jímž bylo zařízení vybaveno od výrobce. Věta obsahuje vybrané položky ze všech výše uvedených vět a jejím účelem je minimalizovat čas potřebný pro zpracování souboru naměřených dat.

Typy použitých vět mohou být u každého GPS přijímače jiné. Vždy záleží na výrobcích, které z vět NMEA bude jejich zařízení zpracovávat. Věty GGA, GSA, GSV, RMC, VTG patří mezi základní minimum polohových informací a můžeme se s nimi setkat u naprosté většiny přijímačů.

Návod

Požadovaná data pro export se definují v souboru config.txt, který se nachází ve stejné složce jako program NMEA Parser.exe. Definice souboru config.txt sestává z proměnných uvedených každá na samostatném řádku, případně v řádku za sebou, je-li jako oddělovač použita čárka.

Každá proměnná představuje typ dat konkrétní věty. První tři znaky proměnné představují typ věty, z které se data budou načítat, čtvrtý znak je vždy podtržítko. Za podtržítkem následuje několik znaků, které charakterizují konkrétní data. Například proměnná GGA_LAT značí, že bude načtena hodnota zeměpisné šířky (latitude) z věty GGA.

Podporované proměnné

Code: Vybrat vše
GGA_UTC (čas v UTC)
GGA_LOCTIME (místní čas - UTC + 1 + letní - vlastní funkce)
GGA_NS (export písmene N nebo S  - označení severní/jižní šířky polohy)
GGA_LAT (export zeměpisné šířky v desetinném tvaru)
GGA_EW (export písmene W nebo E - označení západní/východní polohy)
GGA_LON (export zeměpisné délky v desetinném tvaru)
GGA_FIX (export hodnoty označující typ příjmu
  0 - nezaměřená poloha
  1 - vypočítaná poloha na základě příjmu z družic GPS
  2 - korekce polohy na základě diferenčního měření - DGPS)
GGA_NSATU (počet družic použitých pro výpočet polohy)
GGA_HDOP (geometrické uspořádání družic HDOP - horizontální)
GGA_ALT (nadmořská výška)
GGA_ALTUNITS (jednotky nadmořské výšky)
GGA_GEOID (geodetická výška - pozor, nejedná se o nadmořskou výšku)
GGA_SEPUNITS (jednotky geo výšky)
GGA_DAGE (časový údaj od poslední aktualizace DGPS)
GGA_DSTID (identifikátor diferenční stanice GPS - DGPS)

GLL_NS -- viz předchozí
GLL_LAT -- viz předchozí
GLL_EW -- viz předchozí
GLL_LON -- viz předchozí
GLL_UTC -- viz předchozí
GLL_LOCTIME -- viz předchozí
GLL_STATUS (validace dat - Active nebo Void)

GSA_MODEA (režim 2D/3D - M=Manuální, A=Automatický)
GSA_MODEB (fix polohy: 1=Nedostupné, 2=2D, 3=3D)
GSA_NSATV (počet viditelných družic)
GSA_PDOP (geometrické uspořádání družic PDOP - celková V a H)
GSA_HDOP (geometrické uspořádání družic HDOP - horizontální)
GSA_VDOP (geometrické uspořádání družic VDOP - vertikální)

GSV_SATV (počet viditelných satelitů)
GSV_SATS (počet použitých satelitů pro výpočet)

RMC_UTC -- viz předchozí
RMC_STAT (upozornění přijímače A=Validní pozice, V=Varování)
RMC_LAT -- viz předchozí
RMC_NS -- viz předchozí
RMC_LON -- viz předchozí
RMC_EW -- viz předchozí
RMC_NSPEED (rychlost v rovině/po povrchu v uzlech)
RMC_AZIMUT (aktuální kurz ve stupních)
RMC_DATEUTC (datum v UTC)
RMC_UTCDATETIME (datum a čas v UTC)
RMC_LOCDATETIME (místní datum a čas)

VTG_TCOURSE (kurz pohybu ve stupních)
VTG_TCOURSEU (písmeno T=True)
VTG_MCOURSE (magnetický kurz ve stupních)
VTG_MCOURSEU (písmeno M=Magnetický)
VTG_NSPEED (rychlost v rovině/po povrchu v uzlech)
VTG_NSPEEDU (jednotky/N=Knots)
VTG_KSPEED (rychlost v rovině/po povrchu v kilometrech)
VTG_KSPEEDU (jednotky/K=Kilometry za hodinu)

ZDA_UTC -- viz předchozí
ZDA_LOCTIME -- viz předchozí
ZDA_UTCDAY (den v UTC)
ZDA_UTCMONTH (měsíc v UTC)
ZDA_UTCYEAR (rok v UTC)
ZDA_UTCLZH (offset místního času - hodiny)
ZDA_UTCLZM (offset místního času - minuty)

SMS_HEADING (magnetický kurz - pouze pro BT-Q1200)


Příklad souboru config.txt

Code: Vybrat vše
GGA_NS, GGA_LAT, GGA_EW, GGA_LON, RMC_LOCDATETIME, GGA_FIX, GGA_DSTID, GGA_DAGE, GGA_NSATU, GSA_NSATV, GSA_PDOP, GSA_HDOP, GSA_VDOP, GGA_ALT, VTG_KSPEED, SMS_HEADING


Download
Nmea_Parser_0.2.rar
Nemáte oprávnění prohlížet přílohy.
Obrázek uživatele
Logman
Moderátor
 
Příspěvků: 54
Registrace: 16.05.07 1:27 (St)

Zpět na Garmin: Software

Kdo je online

Online uživatelé v tomto fóru: CommonCrawl [Bot], Seznam [Bot] a žádný návštěvník.