České hlasy pro Garmin (souhrn)

Vše co se týká železa značky Garmin.

České hlasy pro Garmin (souhrn)

Odeslatod Path » 07.03.11 23:05 (Po)


Poznámka: Pro vyšší přehled a orientaci zde budou v souhrnu uvedeny všechny dostupné české hlasy pro navigační automobilové přístroje Garmin. Diskuze pokračuje dále ve svých dílčích tématech.

České hlasy pro Garmin

Hlasem je v tomto případě míněn hlasový výstup navigačního zařízení pro jednotlivé manévry při vedení po trase (anglicky turn by turn). Příklad oznámení manévru hlasem: "Za sto metrů odbočte vlevo". Nejedná se tedy o ovládání přístroje hlasovými povely voice control nebo ASR (Automatic Speech Recognition).


 Co byste měli vědět 

Automobilové navigace Garmin v současnosti využívají celkem tři typy hlasových výstupů, které jsou definovány v souborech s příponou vpm. Prvním z nich je klasický a dnes již starý formát vpm (ženský hlas), druhým je rozšířený formát vpm (nový formát vpm) a jako poslední je hlas s podporou TTS (text-to-speech), který bohužel zatím češtinu nepodporuje.

 Klasický formát vpm 

Klasický (zastaralý) formát vpm (Non-TTS) je podporován všemi automobilovými navigacemi Garmin. Jedná se o soubor s předdefinovanými audio soubory, které jsou před výstupem do reproduktoru poskládány na základě navigačních událostí, např. "Za - sto - metrů - najedete - na - kruhový - objezd". Jeho slabou stránku je strohá definice audio souborů a tedy i jejich poskládání v reálném čase. Další nevýhodou je komplikované přizpůsobení pro různé jazykové verze, zvláště pak u pomnožných číslovek (sto, sta, stě, set atp.). Třetí nevýhodou je nemožnost definovat různé varianty vět pro jeden manévr. V češtině se ale hlas celkem povedl a drtivá většina uživatelů jezdí pouze s ním. Jeho výhodou je podpora všech modelů automobilových navigací Garmin. Více k tomuto formátu najdete zde.

 Nový formát vpm 

Naopak nový formát vpm (Non-TTS) už přináší řadu inovací. Oproti svému předchůdci lze kromě samotných audio souborů navíc definovat také navigační fráze, resp. události (např. TURN_LEFT) jsou sice pevně dané, ale výstupní fráze lze definovat libovolně. Kromě toho je přidána podpora variability a každé události lze přiřadit až deset variant hlasového výstupu. Nechybí ani podpora frází, které s navigací po trase vůbec nesouvisí a do hlasu se může vložit např. reklamní slogan. Díky tomuto formátu může mít hlas mnohem bohatší slovní zásobu. Tento formát hlasu ale nepodporují všechny typy automobilových navigací - tabulka kompatibility je zobrazena níže. Více k tomuto formátu najdete zde.

 Formát vpm TTS (Text-To-Speech) 

Třetí typ hlasu je hlasová syntéza, která umožňuje rozpoznání a následné vyslovení textu ulice či komunikace. Jeho výhodou je plná informace o manévru, kde např. místo manévru "Odbočte vlevo" umožňuje vyslovit "Odbočte do Podbělohorská". Tolik k teorii. Čeština ale není zatím podporována, přestože to Garmin už minimálně půl roku slibuje (více). Český hlas s podporou TTS zatím neexistuje. Pokud by ovšem existoval, mohli bychom poukázat na jeho základní nevýhody, mezi které patří nemožnost ohýbání názvů ulic (Podbělohorská, Podbělohorské atp.) o názvech ulic definovaných bez diakritiky nemluvě. Navíc se jedná pouze o hlasovou syntézu.

Pro úplnost přikládám tabulku kompatibility starého a nového formátu vpm s produkty Garmin:

 Tab. Tabulka s podporou audio formátu VPM 
ModelStarý formátNový formátnový formát vpm od verze firmware
Garmin Asus M10
Garmin Mobile PCnepodporován
Garmin Mobile XTnepodporován
dēzl 5x0
nuvi 2x04.40
nuvi 2xxW3.60
nuvi 2x53.10
nuvi 2x5W3.10
nuvi 3xxnepodporován
nuvi 4x5
nuvi 5x0
nuvi 610/660/670nepodporován
nuvi 7x04.00
nuvi 7x52.x0
nuvi 8x03.00
nuvi 1xxx2.20
nuvi 2xxx/3xxx
nuvi 50004.00
StreetPilot IIInepodporován
StreetPilot cxxxnepodporován
StreetPilot 2xxx/7xxxnepodporován
zumo 2xx
zumo 4xx/5xxnepodporován
zumo 6xx


 Jak instalovat hlas do přístroje Garmin 

Instalaci hlasu, resp. zkopírování souboru vpm do přístroje Garmin není nic složitého. Hlasové soubory ve všech formátech mají příponu *.vpm a ukládají se do složky Voice. Soubory s příponou *.sum nemusíte zachovávat, jedná se pouze o kontrolní součty, které na samotnou funkci přístroje nemají žádný vliv. Můžete je tedy odstranit.

Pro zařízení nuvi 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx, 7xx, 8xx:

soubor *.vpm zkopírujte do složky <x:>\Garmin\Voice\

Pro zařízení nuvi nuvi 1xxx, 2xxx, 3xxx, dezl :

soubor *.vpm zkopírujte do složky <x:>\Voice\


 České hlasy v klasickém formátu vpm 

Jedná se o klasický formát vpm, který je podporován napříč všemi automobilovými navigacemi Garmin.

 Cesky (Garmin Ltd.) 

Tento hlas najdete v každé automobilové navigaci pod názvem Cesky__.vpm (složka Voice). Jedná se o dnes už kultovní paní garmin. Více informací o tomto hlasu naleznete např. zde nebo zde.

  Hlas pro Garmin
Obrázek
Některé přístroje mohou využívat jinou verzi tohoto audia, nicméně kompatibilita jednotlivých verzí by zde měla platit.
Název: Cesky - oficiální český hlas pro Garmin Verze: 2.20
Výrobce: Garmin Ltd. Odkaz: Link
Formát: Classic VPM Velikost: 996 kB
Audio: IMA ADPCM 8-bit U-LAW Mono Datum:
Ukázka:


 Šmirda Classic 

POZOR: Toto není původní Šmirda!

Jedná se o modifikaci originálního hlasu, která byla nahrazena hlasovou syntézou pod názvem Šmirda (více o Šmirdovi se dozvíte v části nový formát vpm). Tento hlas vznikl na žádost uživatelů zumo a nuvi 3xx/6xx, které nepodporují nový formát vpm. Editor tohoto hlasu včetně dalších informací najdete zde a zkompilovanou verzi zde.

  Hlas pro Garmin
POZOR, jedná se klasický formát vpm. Původního Šmirdu s podporou nového formátu naleznete níže.
Doplňkové audio soubory k ozvučení POI naleznete pod Šmirdou v novém formátu.
Název: Šmirda Classic Verze: 1.00
Výrobce: www.path.cz Odkaz: Link
Formát: Classic VPM Velikost: 4.09 MB
Audio: PCM, 16-bit, 22 kHz, mono, 352 kbps Datum: 3.8.2009
Ukázka:

V minulosti jsem vyrobil ještě jiný klasický hlas "Czech_synthesis", ve kterém byly audio soubory vyrobeny z ne moc dokonalé hlasové syntézy. V té době hlasové syntézy nedosahovaly dnešních kvalit a výstup vyzněl v rusko-české intonaci. Pro úplnost přikládám odkaz, ale tento hlas ani netestujte.


 České hlasy v novém formátu vpm 

Zde je seznam českých hlasů v novém formátu vpm, který není podporován např. v nuvi 3xx/7xx a starších modelech zumo. Více o kompatibilitě hlasu s produkty Garmin naleznete v tabulce uvedené výše.

 Šmirda 

Šmirda je vůbec první hlas sestavený v novém formátu Garmin, dokonce v celosvětovém měřítku. Jedná se pouze o testovací verzi, která byla vyrobena pouze za účelem odzkoušení jednotlivých definic frází a reakcí na konkrétní navigační události. Pro jednotlivé audio soubory byla využita hlasová syntéza, která se samozřejmě odráží na kvalitě intonačního výstupu. Šmirda je jakousi "matricí" pro hlas namluvený profesionálním dabérem. První verze Šmirdy zahrnovaly také fráze (jazykolamy), které s navigací nesouvisely a pro velký zájem uživatelů byly z hlasu vyjmuty.

O Šmirdovi zde bylo napsáno více než dost a všechny informace jsou uvedeny zde.

  Hlas pro Garmin
Šmirda řidiči tyká.

Předchozí verze:
Šmirda v1.0 (s jazykolamy) - zde nebo zde
Šmirda v1.01 - zde
Šmirda v1.03 - zde
Šmirda v1.40 - zde
Šmirda v1.50 - zde

Ke Šmirdovi jsou k dispozici také sety audio souborů, které lze využít k ozvučení POI:

Smirda_poi_v1.rar (Link), Ukázka:

Smirda_poi_v2.rar (Link), Ukázka:

Smirda_poi_v3.rar (Link), Ukázka:
Název: Šmirda Verze: 1.60
Výrobce: www.path.cz Odkaz: Link
Formát: New VPM Velikost: 4.05 MB
Audio: Ogg VBR (-q 0,2); ± 96 kbps; 44,1 kHz; mono; normalize to -10 dB Datum: 7.9.2010
Ukázka:


 Eliška 

Nejedná se o hlas pro TomTom, ale pro Garmin a opět v novém formátu. Název Eliška vychází z české hlasové syntézy společnosti Acapela Group, tedy shoda jmen s konkurenčním produktem je čistě náhodná. Důvod vzniku tohoto hlasu byla čistá zvědavost, jak bude hlas za volantem znít. Spolu s Eliškou jsem napsal jednoduchý editor v Excelu (Editor hlasové syntézy pro vpm, poi, apod.), díky kterému si každý uživatel může velice rychle vyrobit vlastní audio soubory k ozvučení POI Eliščiným hlasem. Více informací o tomto hlasu najdete zde.

  Hlas pro Garmin
Obrázek
U Elišky jsem v naprosté většině využil maximální možný počet definovaných frází, tzn. jedna navigační událost = deset variant hlasových frází.

Tato Eliška řidiči tyká.
Název: Eliška Verze: 1.00
Výrobce: www.path.cz Odkaz: Link
Formát: New VPM Velikost: 7,78 MB
Audio: Ogg CBR; 112 kbps; 44,1 kHz; mono; normalize to -10 dB Datum: 29.10.2010
Ukázka:


 Eliška (od Garmin OC Letňany) 

Paralelně se mnou vyráběl svou Elišku (hlas se stejnou syntézou společnosti Acapela Group) také Stanislav Bureš, kterého znáte na tomto fóru pod nickem Garmin OC Letňany. Jeho Eliška má jinak postavené fráze, rychleji frázuje a řidiči za volantem vyká.

  Hlas pro Garmin
Obrázek
Tato Eliška řidiči vyká.

Předchozí verze:
Eliška 1.00 - zde
Eliška v 2.00 - zde
Název: Eliška Verze: 2.01
Výrobce: Stanislav Bureš - Garmin OC Letňany Odkaz: Link
Formát: New VPM Velikost: 3,93 MB
Audio: neuvedeno Datum: 4.12.2010
Ukázka:


 Otakar Brousek ml. - Kooperativa 

Vůbec první hlas v novém formátu vpm namluvený "živým" profesionálním dabérem, vyrobil český distributor značky Garmin společnost PICODAS Praha, s.r.o. ve spolupráci se společností Kooperativa, a.s. Hlas patří herci Otakaru Brouskovi ml., který dodává navigaci výrazný šmrnc, jen subjektivně musím říct, že některé fráze mohly být postaveny jinak.

Scénář jednotlivých frází připravila společnost PICODAS Praha, s.r.o.

  Hlas pro Garmin
Obrázek
Otakar Brousek ml.

Syn herce Otakara B. a bratr herečky Jaroslavy B. se narodil do herecké rodiny dne 8. května 1957. Vyrůstal v pražských Dejvicích, vystudoval hudebně dramatické oddělení pražské konzervatoře a po absolutoriu nastoupil v roce 1978 do angažmá ve Středočeském divadle Kladno. Ze slavných postav světového hudebního divadla nastudoval například Célestina-Floridora v operetě Mam’zelle Nitouche.

Do Městských divadel pražských přišel v roce 1990, po rozdělení souboru o rok později zakotvil v Divadle ABC a zde patřil k jeho populárním stálicím až do roku 2007.

Ještě coby student konzervatoře začal hrát ve filmech. Debutoval rodinným snímkem Jiřího Hanibala ÚDOLÍ KRÁSNÝCH ŽAB, ztvárnil desítky rolí v TV inscenacích, seriálech a pohádkách. Několikrát se objevil i na stříbrném plátně, jmenovitě např. ve filmech HOP A JE TU LIDOOP (1977), SVATBA UPÍRŮ (1993) nebo SNOWBOARĎÁCI (2004) režiséra Karla Janáka, kde ztvárnil roli otce jednoho ze dvou hlavních hrdinů Rendyho (Vojta Kotek).

Věnuje se i dabingu (Russel Crowe, Paul Reiser) a od 90. let také moderování TV pořadů.


Zdroj: csfd.cz
Název: Otakar Brousek ml. - Kooperativa Verze: 1.04
Výrobce: PICODAS Praha, s.r.o a Kooperativa, a.s. Odkaz: Link
Formát: NEW VPM Velikost: 6,89 MB
Audio: Ogg VBR (-q 0,2); ± 96 kbps; 44,1 kHz; 16-bit stereo Datum: 4.4.2011
Ukázka:


 Časté otázky a odpovědi  

Nakopíroval jsem soubor vpm do složky Voice, ale v přístroji se v Nastavení hlas nezobrazuje.

Pokud se jedná o hlasový soubor v novém formátu vpm, nemusí ho některé produkty Garmin podporovat. V  této tabulce  můžete ověřit, zda je váš přístroj nebo software s novým formátem vpm kompatibilní.

Ve složce Voice je mnoho souborů, potřebuji všechny?

Hlasové soubory vpm jsou datově objemné a zbytečně zabírají místo například mapě. Vhodné je všechny soubory zálohovat do PC (pokud je budete ještě někdy potřebovat) a v přístroji si ponechat pouze ty, které skutečně využijete. Pro češtinu by měl postačit soubor Cesky__.vpm, případně Vámi dohraný alternativní hlas.

Kde mohu stáhnout hlasový soubor s podporou vyslovení názvů ulic?

Podpora TTS (text-to-speech) zatím není pro český jazyk k dispozici, ale určitě jednou bude.

K čemu jsou soubory *.sum?

Jedná se pouze o kontrolní součty, které se využívají pro diagnostické účely. Tyto soubory je možné odstranit.

Hlasový výstup je při navigaci trhaný, proč?

Trhání hlasu může být způsobeno několika faktory. Buďto se jedná o chybu firmware, případně je hlas kompilovaný ve variabilním datovém toku (VBR) a procesor přístroje při maximálním vytížení nezvládne VBR zpracovat. Pro tyto případy je vhodná volba hlasu s konstantním datovým tokem (CBR), pokud je ovšem k dispozici. Takto kompilované soubory mají větší datový objem, resp. zabere v paměti přístroje více místa, což je v dnešní době asi nepodstatné. Může se také jednat o nekvalitně zpracovaný hlas.

Pokud jste změnili hlasový soubor a stéle je výstup trhaný, aktualizujte firmware přístroje na poslední verzi, případně snižte nároky na výkon procesoru, např. snížením detailů mapy.

Mohu si vyrobit vlastní hlas?

Ano, můžete. Nezkušeným uživatelům doporučuji výrobu (modifikaci) hlasu ve starém vpm formátu. K tomuto účelu bohatě poslouží software Garmin Voice Studio™ nebo editor v aplikaci MS Excel: Garmin VPM File Creator.

Pro výrobu hlasu v novém formátu je nutná komerční aplikace Garmin Voice Creator. Tato aplikace je určena pro uživatele, kteří to myslí s výrobou hlasu vážně a jsou ochotní tomu věnovat dostatek času. Cena za licenci pro jeden vpm soubor je cca 500 USD.


Diskuze na téma starý formát vpm: zde
Diskuze na téma nový formát vpm: zde
Obrázek uživatele
Path
Site Admin
 
Příspěvků: 3406
Registrace: 15.05.07 23:15 (Út)

Re: České hlasy pro Garmin (souhrn)

Odeslatod Path » 04.04.11 14:10 (Po)

Obrázek uživatele
Path
Site Admin
 
Příspěvků: 3406
Registrace: 15.05.07 23:15 (Út)


Zpět na Garmin: GPS přijímače

Kdo je online

Online uživatelé v tomto fóru: CommonCrawl [Bot] a 1 návštěvník.