Průvodce BBCode

Úvod

Co je BBCode
BBCode je jednodušší náhrada jazyka HTML (dále jen kódy, resp. značky). V případě, že administrátor diskusního fóra povolil použití BBCode, můžete tyto značky využít zpravidla v každém příspěvku, například pro formátování textu. Autoři jednotlivých témat mohou sami rozhodnout, zdali pro dané téma budou tyto značky povoleny nebo zakázány. Co je tedy BBCode? BBCode je obdobou párových značek syntaxe HTML. Každá značka je ohraničena hranatými závorky [ a ] a ve většině případů bývá párová - druhá značka, která ukončuje zformátovanou část textu, obsahuje navíc zpětné lomítko. Například tučně zvýrazněný text zformátujete takto: [B]tady bude text zvýrazněn tučně[/B].

Obvykle není nutné pamatovat si definici všech značek. V závislosti na aktivním grafickém motivu je možné tyto značky do textu vkládat kliknutím na příslušné tlačítko v menu formuláře při psaní příspěvků.

Nahoru

Formátování textu

Jak zvýraznit text tučně, kurzívou nebo podtržený
BBCode umožňuje velmi snadno naformátovat text podle vašich představ díky značkám, které můžete použít takto:

 • Pro tučné zvýraznění textu použijte značky [b][/b], např.:

  [b]Nadpis...[/b]

  ve výsledku zobrazí Nadpis...

 • Pro podtržený text použijte značky [u][/u], např.:

  [u]Výplata[/u]

  ve výsledku zobrazí Výplata

 • Kurzíva využívá značek [i][/i], např.:

  Letos [i]sníží[/i] daně!

  ve výsledku zobrazí Letos sníží daně!
Nahoru

Jak změnit barvu nebo velikost textu
Pro změnu barvy nebo velikosti písma můžete použít následující značky, ale výsledky se mohou lišit v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte:

 • Pro změnu barvy jsou určeny značky [color=][/color]. Můžete uvést základní barvy v anglickém jazyce (např. red, blue, yellow aj.) nebo hexadecimální RGB hodnotu, např.: #FFFFFF, #000000. Na níže uvedeném příkladu bude text zbarven červeně:

  [color=red]Ahoj[/color]

  nebo

  [color=#FF0000]Ahoj[/color]

  zobrazí Ahoj

 • Pro více informací o hexadecimálním zápisu barev klikněte zde.

 • Změnit velikost textu můžete za pomocí značek [size=][/size]. Hodnoty pro tyto značky mohou být pro každý motiv v tomto fóru různé, a proto je doručeno použít spíše číselné hodnoty, které reprezentují velikost textu v procentech. Výchozí rozsah je mezi 20 - velmi malé písmo až 200 - obrovské písmo). Příklad:

  [size=30]MALÉ PÍSMO[/size]

  zobrazí MALÉ PÍSMO

  a naopak:

  [size=200]OBROVSKÉ PÍSMO[/size]

  zobrazí OBROVSKÉ PÍSMO
Nahoru

Lze kombinovat značky BBCode?
Ano, kombinace těchto značek je samozřejmě možná, ale vždy musí být zachováno jejich správné pořadí. Příklad:

[size=200][color=red][b]Dnes je pátek![/b][/color][/size]

zobrazí Dnes je pátek!

Rozhodně není doporučeno formátovat texty tak, jak je uvedeno v této ukázce. Mnoho uživatelů by nad tímto uměleckým výstupem nezajásalo. Pokud budete kombinovat jednotlivé značky, dbejte zvýšené opatrnosti, aby byly ve správném pořadí. Také vždy dbejte na to, aby všechny značky byly vždy uzavřené. V následujícím příkladu je vidět výsledek chybného pořadí značek:

[b][u]Špatné pořadí značek[/b][/u]

Nahoru

Citace a text s pevnou šířkou

Citace textu v příspěvku
K dispozici jsou dva možné způsoby, jak v příspěvku zobrazit citace. V prvním případě můžete ocitovat příspěvek nebo část textu jednotlivých uživatelů s uvedením jména jeho autora, nebo můžete vytvořit citaci vlastní.

 • Chcete-li reagovat na některý z příspěvků a zahrnout do něj část případně celý text jeho autora, klepněte na tlačítko Citovat. V okně se zobrazí text původní zprávy ohraničen značkami [quote=""][/quote]. Například část citovaného textu uživatele Mr. Blobby by mohla vypadat nějak takto:

  [quote="Mr. Blobby"]Zpráva uživatele Mr. Blobby je zobrazena zde[/quote]

  Zobrazená zpráva bude obsahovat nejen citovaný text, ale současně jméno jeho autora. Jméno autora musí být vždy ohraničeno uvozovkami. Uvozovky jsou v tomto případě povinné.

 • Druhý způsob umožňuje ocitovat vlastní text bez zobrazení jména autora. Pro vlastní citaci použijte značky [quote][/quote].
Nahoru

Text s pevnou šířkou a skripty
Pokud potřebuje část textu zobrazit v bloku písmem s pevnou šířkou, ohraničte jej značkami [code][/code]. Text s pevnou šířkou je vhodný například na zobrazení programového kódu:

[code]Dim MyText as String[/code]

Některé skriptovací jazyky mohou být pro větší přehlednost a čitelnost zobrazeny s podporou barevné syntaxe. V současnosti je barevná syntaxe podporována pro skriptovací jazyk PHP. Zápis značek pro zobrazení kódu s podporou barevné syntaxe je např. [code=php][/code].

Nahoru

Odrážky, číslování a seznamy

Vytvoření seznamu a odrážek
BBCode podporuje zobrazení odrážek a seznamů podobně jako v HTML. Seznam s odrážkami vytvoříte za pomocí značek [list][/list]. Každou jednotlivou položku seznamu vytvoříte tak, že na začátku věty umístíte značku [*]. Následující ukázka demonstruje vytvoření takovéhoto seznamu:

[list]
[*]Červená.
[*]Modrá.
[*]Žlutá.
[/list]

Ve výsledku bude zobrazeno:
 • Červená.
 • Modrá.
 • Žlutá.
Nahoru

Vytvoření číslovaného seznamu
Vytvoření číslového seznamu je obdobou klasického nečíslovaného seznamu s tím rozdílem, že můžete zvolit, jak budou jednotlivé položky seznamu označeny. Položky seznamu mohou být označeny čísly 1, 2, 3 atd. nebo písmeny A, B, C atd. Pro vytvoření číslovaného seznamu použijte značky [list=1][/list] nebo [list=a][/list] pro alfabetické označení. Před každou jednotlivou položku je nutné umístit značku [*]. Například:

[list=1]
[*]Vyčistit zuby.
[*]Zhasnout.
[*]Spát.
[/list]

ve výsledku zobrazí:
 1. Vyčistit zuby.
 2. Zhasnout.
 3. Spát.
Příklad alfabetického seznamu:

[list=a]
[*]Sever.
[*]Jih.
[*]Západ.
[/list]

giving
 1. Sever.
 2. Jih.
 3. Západ.
Nahoru

Hypertextové odkazy

Odkaz na jinou stránku
BBCode podporuje několik způsobů, jak odkazovat na stránky umístěné na jiném serveru.

 • Pro zobrazení funkčního odkazu s uvedením celé cesty můžete jednoduše napsat odkaz ohraničený značkami [url][/url]. Například [url]http://www.phpbb.com/[/url] zobrazí tento funkční odkaz:

  http://www.phpbb.com/

  phpBB podporuje automatické rozpoznání URL odkazu a díky tomu není nutné vždy uvádět http://. Pokud tedy uvedete odkaz jako www.phpbb.com, bude výsledek zobrazen takto: www.phpbb.com.

 • Každému odkazu můžete také přiřadit titulek, který tyto odkazy zpřehledňuje. Pro pojmenování odkazu slouží značky [url=][/url], kde za = se uvede přesná URL adresa. Například:

  [url=http://www.phpbb.com/]Navštivte stránky phpBB![/url]

  ve výsledku zobrazí následující odkaz, Navštivte stránky phpBB! Zdali bude nový odkaz zobrazen ve stávajícím nebo novém okně závisí pouze na nastavení vašeho prohlížeče.

 • Obdobně jsou zpracovány odkazy na e-mailové účty, jen značky jsou v tomto případě jiné. Uvedená e-mailová adresa:

  [email]no.one@domain.adr[/email]

  bude zobrazena: no.one@domain.adr. I zde však stačí napsat e-mailovou adresu jako prostý text bez značek. phpBB e-mailové adresy samo rozeznává a automaticky zobrazuje jako odkaz.
Jako všechny značky zahrnuté v BBCode lze i značky URL odkazů kombinovat s ostatními, např. [img][/img] (viz níže), [b][/b], atd. U vzájemně kombinovaných značek je však nezbytné dbát na jejich správném pořadí. Následuje ukázka chybně uvedené kombinace značek:

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/url][/img]

Nahoru

Obrázky v příspěvku

Jak do příspěvku přidat obrázek
phpBB BBCode umožňuje přiřadit k příspěvku také obrázky, které jsou umístěny na jiném serveru, nikoli na vašem počítači. Pro umístění obrázku jsou určeny značky [img][/img], mezi které je nutné vložit URL adresu odkazující na vámi požadovaný obrázek. Příklad:

[img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/img]

K obrázku můžete za pomocí značek [url][/url] přiřadit také funkční odkaz. Následuje příklad, který ve výsledku zobrazí obrázek s odkazem:

[url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif[/img][/url]

výsledek:Nahoru

Příspěvky s přílohou
Přílohy, respektive administrátorem povolené tyty souborů, můžete v příspěvku umístit kdekoliv. K tomu jsou určeny značky [attachment=][/attachment]. Záleží na administrátorovi fóra, kteří uživatelé mohou přílohy do příspěvků nejen vkládat, ale také zobrazit.

Nahoru

Ostatní

Lze v příspěvku použít i jiné značky?
Pouze administrátor fóra má oprávnění definovat nové typy značek BBCode. Vzhledem k tomu, že lze vytvářet značky ekvivalentní k tagům HTML, je použití BBCode opravdu mnohostranné. Pokud postrádáte některou ze značek, obraťte se na administrátora fóra, který vámi požadované značky může po vzájemné dohodě vytvořit a aktivovat.

Nahoru